Prestiż Poznański: MIELNO – gdzie witają słońce, morska bryza i piękne apartamenty

Udany wypoczynek nad morzem to składowa kilku czyn­ników: atrakcyjnego kurortu, wygodnego apartamentu, pięknej plaży i niezliczonej ilości słonecznych promieni, barwiących piasek na złoty kolor, a morzu nadających sre­brzystą poświatę. Dlatego dzisiaj turyści tak chętnie przy­jeżdżają nad Bałtyk i równie chętnie kupują tam apar­tamenty. Nie zawsze jednak w taki sposób pojmowano odpoczynek i rekreację…

TALASOTERAPIA I BALNEOTERAPIA, CZYLI KORZYSTAMY Z BOGACTW NATURY

Jeszcze w XVIII wieku kąpieli w morzu nie traktowano jako rekreacji. Ówcześni angielscy lekarze twierdzili nato­miast, że zanurzanie się w słonej wodzie leczy melancho­lię i bóle w kręgosłupie. Nie kąpano się jednak wówczas w pełnym morzu, a jedynie wlewano słoną wodę do wanny. Dopiero w latach 20. XVIII wieku ludzie zaczęli wchodzić także do morza. Talasoterapia i balneoterapia, czyli lecze­nie kąpielami morskimi i błotnymi rozpowszechniły się w Europie stopniowo, głównie wokół Morza Północnego i Bałtyckiego, gdyż według zaleceń lekarzy, by zachowywać lecznicze właściwości morskiej wody, jej temperatura nie powinna przekraczać 12-16 stopni Celsjusza. Pojawiające się coraz liczniej nadmorskie kąpieliska rozwijały się, aby swą atrakcyjną ofertą przyciągnąć możliwie dużą liczbę kuracjuszy. Bardziej przypominające sanatoria niż kurorty rozbudowywały sukcesywnie infrastrukturę kulturalną i gastronomiczną, stawiano budki kąpielowe – drewniane domki nad brzegiem morza, gdzie się przebierano lub cho­wano przed słońcem. W latach 80. XIX wieku pojawiły się wiklinowe kosze, a w dwudziestoleciu międzywojennym – leżaki. Od lat 50. XX wieku kąpiele słoneczne i morskie spopularyzowały się na masową skalę.

MIELNO – OD RYBACKIEJ WIOSKI DO NADMORSKIEGO KURORTU

Po raz pierwszy Mielno wymieniono w dokumentach pochodzących z 1266 roku, gdy było jeszcze małą wioską rybacką, jakich wiele nad Bałtykiem. W 1804 roku Mielno zakupił ród Schmelingów, a od 1830 roku zaczęli tutaj przybywać pierwsi turyści. Prawdopodobnie już w roku 1873 w osadzie rybackiej w Unieściu było kilka restauracji, a ich liczba z biegiem lat sukcesywnie rosła. Jeszcze do 1881 roku obowiązywał zakaz wspólnych kąpieli kobiet i męż­czyzn. Kobiety kąpały się z reguły w godzinach od 8:00 do 10:00 i od 13:00 do 15:00, mężczyźni zaś od 6:00 do 8:00 i od 17:00 do 19:00. Letnik zażywający kąpieli morskich zakładał specjalny ubiór, a wywoływał tak duże emocje, że ówcześni pamiętnikarze poświęcali jego wyczynom całe stronice. Do dynamicznego rozwoju mieleńskiego kąpie­liska w XX wieku przyczynił się w dużej mierze Max von Schmeling, mistrz świata w boksie, który popierał inicja­tywę budowy pływalni z grzaną wodą. Z biegiem lat popu­larność kurortu rosła, a po II wojnie światowej zaczęto uru­chamiać pierwsze domy wypoczynkowe. W latach 70. XX wieku Mielno było już uznanym ośrodkiem wypoczynko­wym z licznymi pensjonatami, hotelami, domami wczaso­wymi oraz prywatnymi kwaterami.

ATRAKCJE JAKICH MAŁO – PRZEZ CAŁY ROK

Jeszcze do niedawna dominowała opinia, że sezon nad Bałtykiem trwa trzy-cztery miesiące. Tak istotnie było w latach 70. czy 80. XX wieku, gdy urlop był identyfikowany z wyjazdem do obiektu Funduszu Wczasów Pracowniczych i z wielu względów był możliwy praktycznie tylko latem. Obecnie amatorów nadmorskich atrakcji przybywa, a wybór odpowiedniej pory roku na wypoczynek staje się sprawą bar­dzo indywidualną. Można nawet rzec, że modne stają krót­kie, kilkudniowe urlopy, realizowane o każdej porze roku. Na turystów czekają w Mielnie szerokie plaże, morski mikro­klimat i bogactwo walorów przyrodniczych (m.in. jezioro Jamno – dziewiąte co do wielkości w Polsce). Sprzyjające warunki biofizyczne środowiska i leczniczy wpływ morza tworzą doskonałe warunki do klimatoterapii. Te walory docenili także amatorzy zimowych morskich kąpieli, którzy od lat oddają się swojej pasji właśnie w Mielnie, a od 2004 roku spotykają się regularnie na corocznych Międzynarodowych Zlotach Morsów. W tym roku niemal pięć tysięcy fanów zanurzania się w lodowatej wodzie przy­było do tego nadmorskiego kurortu, aby wspólnie czerpać zdrowotne korzyści z kąpieli w zimowym Bałtyku.

ENKLAWA SPOKOJU

Mielno jest wyjątkowe. Szukający wrażeń, wakacyjnego gwaru i nowych przyjaźni odnajdą się bez trudu w cen­trum Mielna, gdzie atmosfera przygody wyczuwalna jest przez cały rok. Ta miejscowość jednak potrafi także zasko­czyć. Piękne tereny nadbrzeżne z sosnowymi lasami two­rzą klimat wymarzony dla pragnących ciszy, szukających obcowania z naturą, czy potrzebujących inspiracji do pracy. Spacerując po Mielnie natrafiamy na przestrzenie nasycone spokojem, jak kompleks apartamentów Rezydencja Park Mielno, który swoim klimatem przywołuje wspomnienia dawnych kurortów. To pełne uroku miejsce, budowane eta­pami, z poszanowaniem zastanej przyrody i inspirowane okoliczną architekturą przyciąga jak magnes.

Oferowane na sprzedaż apartamenty można potraktować jako swój drugi dom i korzystać z morskich atrakcji o każdej porze roku, lub jako inwestycję, powierzając operowanie najmem czerpać zyski z pobytu turystów. Rezydencja Park Mielno zaskakuje na wielu poziomach – wpleciona w przyrodę koi zmysły, a jednocześnie – zbudowana ledwie 100 metrów od plaży i promenady – gwarantuje bliskość wszelkich atrak­cji. Harmonia płynąca z wysmakowanej architektury, użyte przy budowie naturalne materiały jak kamień i drewno, czy starodrzew dający zbawienny cień w upalne dni spra­wiają, że każdy docenia magię miejsca, a czas tu spędzony nabiera niezapomnianego wymiaru.

tekst: Klaudia Kukuła